Contracten 

Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars: De Friesland, Zilveren Kruis, Multizorg, Menzis, DSW en VRZ.

Er zijn geen contracten afgesloten met VGZ en CZ.

Vergoedingen

Wat zijn de kosten voor behandeling?

Vergoedingen voor volwassenen

Behandeling zit in het basispakket van de zorgverzekeraar. Om voor vergoeding van behandeling in aanmerking te komen, moet je in het bezit zijn van een verwijsbrief van de huis- of bedrijfsarts.
Indien de psychologische consulten je eerste medische kosten van het kalender jaar zijn, houdt er dan rekening mee, dat je eerst een deel zelf moet betalen. Er geldt een eigen risico van €385,- in 2021.

Voor de Generalistische basisGGZ zijn de volgende drie prestaties van toepassing;
• Basis GGZ Kort = 3-4 sessies
• Basis GGZ Middel = 5-8 sessies
• Basis GGZ intensief = 9-12 sessies

Om in aanmerking te komen voor een van de drie prestaties is het stellen van een diagnose volgens de DSM IV nodig. Dit zal in de eerste sessies plaatsvinden.
Diagnoses als aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen zijn uitgesloten van de verzekerde GGZ-zorg.

Declareren en en betalen

Ik heb contracten met verschillen zorgverzekeraars. Bij aanmelding zal met je besproken worden of ik een contract heb met jouw zorgverzekeraar. Indien er sprake is van een contract gaat de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Indien er geen sprake is van een contract zal met besproken worden wat dit inhoudt voor de vergoedingen van de zorg in jouw specifieke situatie. Dit verschilt namelijk per soort verzekering en per zorgverzekeraar. Het is verstandig om van te voren te informeren bij je verzekering.

Vergoedingen voor jeugdigen

Ik heb geen contract met de gemeentes. Dat betekent dat de consulten zelf betaald dienen te worden.

Als er niet vergoed wordt

Een psychologisch consult kost € 90,- en duurt 45 minuten. Telefonische en email consulten worden als een kwartconsult gerekend. Dit geldt niet voor het maken of afzeggen van afspraken. Alleen op verzoek, kan er telefonisch contact met school plaatsvinden. Dit wordt gerekend als een telefonisch consult.

Afzeggen

Wanneer je niet kunt komen op de afspraak moet deze minstens 24 uur van tevoren af worden gezegd, omdat ik  anders genoodzaakt ben het consult in rekening te brengen. De afspraaktijd is namelijk voor jou gereserveerd en op zo’n korte termijn is een leeggevallen plek niet meer in te vullen. Wanneer je binnen de 24 uur afzegt, zal ik €40,- in rekening brengen. Wanneer je niet verschijnt op een afspraak breng ik deze als consult van €90,- in rekening. Een bericht van verhindering kan je op elk tijdstip van de dag doorgeven.

Contracten 

Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars: De Friesland, Zilveren Kruis, Multizorg, Menzis, DSW en VRZ.

Er zijn geen contracten afgesloten met VGZ en CZ.