Klachtenregeling

Hulpverlening is mensenwerk en waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt of kunnen misverstanden ontstaan. Ik doe mijn uiterste best voor iedereen die bij mij in behandeling komt. Toch kan er iets misgaan tijdens onze contacten. Mocht er ontevredenheid zijn of een klacht liggen, dan is een gesprek met je therapeut meestal de snelste en beste weg om tot een oplossing te komen. Misschien vind je het moeilijk om erover te praten of vind je het eng een klacht in te dienen. Desondanks wil ik je uitnodigen dit wel bespreekbaar te maken.

De klacht moet gaan over mijn beroepsmatig handelen als psycholoog. Komen we er samen niet uit, dan kun je de volgende stappen nemen:

  • Om een klacht te bespreken moet je vaak een drempel over. Soms is het niet makkelijk om naar de behandelaar te stappen met de klacht, of heb je het gevoel, dat jouw gesprek met mij als behandelaar niet iets opleverde. In dat geval is het altijd mogelijk om met een andere psycholoog hierover te praten.
  • Het NIP heeft een beroepscode opgesteld – de eisen, richtlijnen en gedragsregels van een behandelend psycholoog. Het gaat om principes als: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. De klacht kan schriftelijk worden ingediend bij het NIP, t.a.v. het College van Toezicht, Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam.

 

WGBO

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is geregeld wat de rechten en plichten van cliënt en behandelaar zijn. (https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo)