Vertrouwelijkheid en dossiers

Alle inhoud van de gesprekken en mailtherapieën zijn vertrouwelijk. Dat betekent dat er geen gegevens, zonder schriftelijke toestemming van jou, worden verstrekt aan derden. De gegevens worden bewaard in een elektronisch dossier. Dit dossier moet volgens de WGBO 15 jaar bewaard worden. Het doel hiervan is, dat je in een eventueel vervolgtraject weer kunt beschikken over je eerdere gegevens. Indien gewenst kun je het dossier na het afsluiten van de behandeling laten vernietigen. Je hebt het recht om je dossier in te zien en tegen een kleine onkostenvergoeding kopieën te ontvangen. Jongeren vanaf 12 jaar mogen, naast de ouders, het eigen dossier inzien. Echter vanaf 15 jaar mogen ouders het dossier alleen inzien wanneer de jongere daar toestemming voor geeft. Dit wil niet zeggen dat alles maar achter gesloten deuren plaatsvindt. Over de inhoud van de therapie heb ik, op een aantal uitzonderingen na, beroepsgeheim.

 

Wet op de privacy

Ik hecht waarde aan privacy en werk binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/