Contracten 

Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars: De Friesland, Zilveren Kruis, Multizorg, Menzis, DSW, VGZ, ASR en VRZ.

Er zijn geen contract afgesloten met CZ.

Vergoedingen

Wat zijn de kosten voor behandeling?

Vergoedingen voor volwassenen

Behandeling zit in het basispakket van de zorgverzekeraar. Om voor vergoeding van behandeling in aanmerking te komen, moet je in het bezit zijn van een verwijsbrief van de huis- of bedrijfsarts.
Indien de psychologische consulten je eerste medische kosten van het kalender jaar zijn, houdt er dan rekening mee, dat je eerst een deel zelf moet betalen. Er geldt een eigen risico van €385,-.

Op 1 januari 2022 wordt het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd, de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg. Er wordt in de ggz dan niet meer gewerkt met producten (in de generalistische basis-ggz), maar met prestaties (meestal) in de vorm van consulten.

Wat verandert er op de rekening?
Op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar is precies zien wanneer en door wie jij behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die jij gemakkelijk kunt controleren. De rekening wordt ook sneller verstrekt. Zo weet jij eerder welke kosten zijn gemaakt en of het eigen risico wordt aangesproken.

Declareren en en betalen

Ik heb contracten met verschillen zorgverzekeraars. Bij aanmelding zal met je besproken worden of ik een contract heb met jouw zorgverzekeraar. Indien er sprake is van een contract gaat de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Indien er geen sprake is van een contract zal met besproken worden wat dit inhoudt voor de vergoedingen van de zorg in jouw specifieke situatie. Dit verschilt namelijk per soort verzekering en per zorgverzekeraar. Het is verstandig om van te voren te informeren bij je verzekering.

Vergoedingen voor jeugdigen

Ik heb geen contract met de gemeentes. Dat betekent dat de consulten van jeugdigen zelf betaald dienen te worden.

Als er niet vergoed wordt

Wanneer je bij CZ, Orha of Delta Loyd zit kost een diagnostiek consult € 120,- en een behandel consult € 110,- Van je zorgverzekeraar krijg je 75% van het NZA tarief vergoed. Een consult duurt 45-60 minuten. 

Een psychologisch consult kost € 90,- wanneer je dit volledig zelf gaat betalen en duurt 45-60 minuten. Telefonische en email consulten worden als een kwartconsult gerekend. Dit geldt niet voor het maken of afzeggen van afspraken.

Afzeggen

Wanneer je niet kunt komen op de afspraak moet deze minstens 24 uur van tevoren af worden gezegd, omdat ik  anders genoodzaakt ben het consult in rekening te brengen. De afspraaktijd is namelijk voor jou gereserveerd en op zo’n korte termijn is een leeggevallen plek niet meer in te vullen. Wanneer je binnen de 24 uur afzegt, zal ik €90,- in rekening brengen. Een bericht van verhindering kan je op elk tijdstip van de dag doorgeven.

Contracten 

Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars: De Friesland, Zilveren Kruis, Multizorg, Menzis, DSW, VGZ, ASR en VRZ.

Er zijn geen contract afgesloten met CZ.